Go To Site Exit
 • באמצעות שירות מיטב דש גמל info, ניתן לקבל מידע אודות חשבונות קופות גמל/קרנות השתלמות אשר מיטב דש גמל בע"מ מעניק להן שירותים,
  לרבות תנועות ויתרות בחשבון, מועדי נזילות, תאריכי וותק, פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במס ועוד,כמו כן ניתן לעדכן באמצעות המערכת פרטים אישיים.
 • השירות זמין מכל מחשב, בכל מקום 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, בתצורה מאובטחת.
 • ההצטרפות לשירות זה אינה כרוכה בתשלום, אפשרית דרך אתר האינטרנט בלבד ולמטרת צפייה בלבד.
       תהליך ההצטרפות מורכב מארבעה שלבים פשוטים:
 • אימות ראשוני.
 • מילוי פרטים אישיים.
 • אישור הסכם הצטרפות.
 • הנפקת קוד משתמש וסיום תהליך ההצטרפות.
       בסיום התהליך:
 • יוצג בפנייך על המסך קוד המשתמש הפרטי שלך יש לשמור אותו! אין אפשרות להחליפו בעתיד והוא לא יוצג שוב.
 • קוד המשתמש ישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני אשר ציינת בתהליך ההצטרפות.
 • תונפק לך סיסמת כניסה אישית וראשונית למערכת אשר תישלח אליך בדואר רגיל לכתובתך המופיעה ברישומי החברה.
חשוב לדעת!
 • עם קבלת הסיסמה הראשונית תוכל/י להיכנס לשירות האינטרנט של מיטב דש גמל info.
 • הסיסמה הראשונית תקפה ל-30 יום בלבד מרגע הגשת הבקשה, ועליך להיכנס לשירות תוך פרק זמן זה.
 • מטעמי אבטחת מידע, במידה ולא נעשה שימוש בסיסמה זו תוך 30 יום, המערכת תחסום את הכניסה לשירות
  והכניסה למערכת תתאפשר רק ע"י הנפקת סיסמה חדשה בלחיצה על הקישור "נחסמתי/שכחתי סיסמה".