Go To Site Exit
קבלת סיסמה בדואר
     
קוד משתמש: הכנס קוד שהונפק בתהליך ההצטרפות
מס' ת.ז/ מס' ח.פ הכנס מס' ת.ז/ח.פ
סיסמה: הכנס סיסמתך או הסיסמה שנשלחה אליך בדואר
נחסמתי/שכחתי סיסמה?

האתר מעודכן לתאריך: 30/09/2017Img3

לקוח יקר

אנו שמחים להודיע כי ביום 31.7.2013 מוזגו החברות המנהלות מיטב גמל ופנסיה בע"מ ואיפקס ניהול קופות גמל בע"מ לתוך החברה המנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

מיזוג זה בוצע כחלק ממזוג בתי ההשקעות דש אייפקס הולדינגס בע"מ ומיטב בית השקעות בע"מ לבית השקעות אחד מיטב דש השקעות, בשליטתם של קבוצת BRM ומר צבי סטפק, אשר הופך את בית ההשקעות לאחד מבתי ההשקעות הגדולים והמובילים בישראל.

עם עשרות שנות ניסיון ובעזרתם של כ-800 עובדים מיומנים ומסורים אנו מנהלים למעלה מ-100 מיליארד ₪ עבור אלפי לקוחות פרטיים, עסקיים ומוסדיים.

עקב מיזוג זה, המידע אשר מוצג באתר הינו בגין הקופות המנוהלות כיום על ידי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ אשר נוהלו טרם המיזוג על ידי החברות:

  • מיטב גמל ופנסיה בע"מ;
  • איפקס ניהול קופות גמל בע"מ;
  • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ;